Advert Board

Friday, July 30, 2010

[Dr Mahmood] >> [Pakdi] : Hukum Melabur Di ASB

Petikan oleh Pakdi dari sini, Dr Mahmood,

Sila baca dan fikirkan.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Hukum Melabur dalam ASB

Para pembaca blog saya yang setia barangkali sudah mengetahui saya ada mencatat beberapa kali tentang hukum pelaburan dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB). Malah, dalam buku Rancang Wang Dari Sekarang, mukasurat 42-43 saya ada menghuraikan selaku orang awam (yang tidak dilatih dalam disiplin usul fiqh khususnya) apakah sikap yang mesti kalian ambil dalam isu ini.

Hari ini saya terbaca catatan seorang rakan FB mengenai isu ini, lantas membawa saya kepada catatan di website Prof. Dr Mahmood Zuhdi yang merupakan seorang pensyarah di UIAM yang juga terlibat menjadi panel Shariah dan fatwa di beberapa institusi fatwa, instusi kewangan di dalam dan luar negara.

Tulisannya bertajuk Hukum Melabur Dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB). Saya salin semula tulisan beliau dalam blog ini untuk bacaan kalian. Sekiranya ada permasalahan, komen dan sebagainya saya sarankan agar terus disalurkan kepada beliau sendiri melalui website beliau. Saya tidak menjawab bagi pihak beliau.Hukum Melabur Dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB)

Pendahuluan:

Amanah Saham Bumiputra (ASB) adalah satu jenis saham amanah yang bertujuan untuk membantu kaum Bumiputra meningkatkan ekuiti mereka dalam kekayaan negara. Caranya ialah dengan mengumpulkan dana dari kaumbumiputra untuk dilaburkan dalam syarikat-syarikat yang menguntungkan. Malah berbagai inisiatif telah dilakukan bagi menjadikan pelaburan berkenaan sangat menguntungkan, termasuk dengan menggunakan hak istemewa kaum bumiputra sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan.

Sebagaimana maklum, pegangan kaum bumiputra dalam kekayaan negara berada pada paras yang sangat rendah berbanding dengan sesetengah kaum di negara ini. Antara sebabnya ialah kedudukan ekonomi kaum Bumiputra telah diabaikan begitu lama sekali oleh kaum penjajah, sementara beberapa pihak lain mendapat peluang yang jauh lebih baik berasaskan polisi penjajahan yang begitu lama sekali diamalkan dalam Negara ini.


Sehingga hari kemerdekaan,ekuiti kaum Bumiputra dalam kekayaan Negara boleh dikatakan sebagai kosong peratus. Bagi mengatasi keadaan yang sangat tidak adil ini kerajaan telah menetapkan pencapaian 30% bagi kaum bumiputra melalui Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan di Negara ini. Salah satu daripada program yang dilaksanakan bagi memenuhi agenda Dasar Ekonomi Baru berkenaan ialah skim amanah untuk Bumiputra yang dinamakan ASB ini.

Sejak mula ia dilancarkan, skim amanah ini telah memainkan paranan yang berkesan, di samping berbagai skim lain lagi dalam mempertingkatkan pegangan ekuiti kaum Bumiputra di Negara ini. Walaupun matlamat 30% belum dicapai sehingga Daras Ekonomi Baru sudah tamat tempohnya namun kaum Bumiputra di Negara ini boleh dikatakan sudah mempunyai tapak untuk berpijak dalam ekonomi Negara. Sehingga pada suatu peringkat matlamat itu hampir dapat dicapai dengan sepenuhnya.

Malangnya kekalutan ekonomi dunia pada akhir tahun sembilan-puluhan telah meninggalkan kesan buruk kepada pegangan ekuiti kaum bumiputra di Negara ini. Malaysia sendiri sebagai sebuah Negara mengalami kesan negatif yang parah daripada kemelut yang datang secara mendadak itu. Namun kesan buruk itu dapat diatasi dengan jayanya. Lain ceritanya tentang kaum Bumiputra. Sudahlah matlamat 30% belum tercapai, apa yang sudah dicapai pun tidak dapat dipertahankan. Sebelum ekonomi dunia merudum kaum Bumiputra di Negara ini boleh dikatakan telah mencapai lebih 20% dari keseluruhan kekayaan Negara. Malangnya angka tersebut telah menjadi kurang daripada 20% selepas krisis berkenaan. Sampai kehari ini ternampak sukar sekali angka tersebut untuk ditingkatkan. Salah satu daripada sebabnya ialah sikap negatif kaum Bumiputra sendiri dalam hal ekonomi dan kewangan.

Menyedari pentingnya pencapaian matlamat 30% ekuiti Negara oleh kaum Bumiputra ini, bukan sahaja untuk mereka tetapi juga untuk kestabilan Negara, kerajaan telah menegaskan semula untuk mencapai angka tersebut melalui berbagai cara dalam tempoh pelaksanaan wawasan 2020. Antara acara tersebut ialah melanjutkan program-program amanah seperti ASB ini.

Permasalahan

Walau bagaimana pun, pelaksanaan skim amanah ASB ini dengan segala cara dan objektif yang ada menghadapi berbagai rintangantermasuk daripada kaum Bumiputra sendiri. Antara rintangan tersebut ialah persoalan tentang hukum menyertainya dalam Islam. Ada terdapat dikalangan umat Islam di Negara ini yang meragui kehalalannya dari segi Syarak memandangkan keterlibatan skim amanah tersebut dengan pelaburan di beberapa kaunter haram, misalnya yang melibatkan penjualan arak, perjudiaan, pengambilan riba dan sebagainya.

Sebagaimana maklum, skim ASB ini terbentuk berasaskan kepada dasar perkongsian keuntungan, iaitu suatu alternatif yangmemberi jaminan halal berbanding kaedah konvensional yang berasaskan kepada peratus tetap keuntungan. Mengikut hukum Syarak, kaedah peratus tetap boleh melibatkan riba yang diharamkan oleh Islam. Sedangkan kaedah perkongsian untung tidak melibatkan hal seperti itu. Oleh yang demikian status halal bagi skim ini, dari perspektif ini tidak berbangkit. Malah inilah kaedah yang sentiasa digunakan oleh skim-skim yang berlabelkan Islam dalam Negara ini, juga di Negara-negara Islam yang lain, seperti perbankan Islam dan sebagai nya.

Apa yang menjadi persoalan, sepertimana yang telah disebut di atas ialah penyertaan ASB dalam pelaburan di beberapa kaunter haram. Mengikut pendapat sesetengah umat Islam di Negara ini penyertaan yang tidak sepatutnya itu telah menjadikan skim yang berasaskan kepada kaedah halal berkenaan menjadi haram.

Antara alasan yang diberikan ialah adanya percampuran antara yang halal dan yang tidakhalal dalam skim itu. Kaedah yang digunakan ialah “ اذا اجتمع بين الحلال والحرام قدّم الحرام “ yang bermaksud “apabila berlaku percampuran antara yang halal dan yang haram maka yang haram akan diutamakan (dalam menentukan hukum). Dengan kata lain, sesuatu yang halal itu akan dengan sendirinya menjadi haram apabila bercampur dengan sesuatu yang haram.

Antara contoh yang diberikan sebagai aplikasi kepada kaedah tersebut ialah apabila sekawah gulai dimasuki oleh sedikit tahi ayam maka gulai yang sekawah itu walaupun banyak akan menjadi najis kerana tahi ayam yang sedikit itu. Bandingannya samalah dengan pelaburan ASB di kaunter-kaunter haram. Walaupun nisbahnya sangat sedikit tetapi ia boleh menjadikan nisbah pelaburan di kaunter halal yang merupakan majoriti besar dalam skim berkenaan menjadi haram.

Kekeliruan

Walau bagaimana pun pandangan tersebut tidak berasaskan kepada metod penentuan hukum yang sebenar sepertimana yang terdapatdalam pengajian hukum Islam. Ia lebih berasaskan kepada sikap umum Syariat Islam yang sangat tidak suka kepada perkara haram. Sikap umum ini merupakansuatu prinsip yang sangat baik. Kerana ia menggambarkan idealisme Islam itu sendiri yang unggul. Bagaimanapun dalam merialisasikan idealisme ini dalam kehidupan sebenar, dalam Islam sendiri terdapat berbagai kaedah dan cara untuk menjadikan aplikasi tersebut benar-benar rasional dan praktikal. Dengan kata lain, pandangan di atas adalah benar sebagai suatu idealisme yang tinggi tetapi sebaliknya bila dilihat dari sudut praktikal yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Secara ringkasnya, hubungan anatara ASB sebagai satu skim amanah pelaburan dan para pelabur sebagai peserta dalam skim tersebut adalah bersifat hubungan antara dua pihak yang bermuamalah dalam suatu kontrak yang halal, iaitu pelaburan berasaskan perkongsian untung. Dalam hubungan ini ASB adalah satu badan halal yang berniaga berasaskan kaedah yang halal. Iabukan suatu badan tidak halal, seperti kilang arak atau kedai judi yang tabiat kerjanya sendiri haram.

Bandingannya samalah dengan penyertaan seseorang dalam skim perkhidmatan awam di Negara ini. Asasnya ialah memberi khidmat berasaskan upah, iaitu satu kontrak yang jelas halal. Dalam hubungan ini, kerajaan sebagai majikan merupakan badan halal. Kerana ia menawarkan khidmat kepadamasyarakat secara halal. Ia bukan badan tidak halal seperti gerakan bawah tanah yang menjalankan kerja-kerja yang haram.

Apabila ASB melabur dalam beberapa kaunter haram sifatnya sebagai badan halal tidak boleh bertukar dengan begitu sahaja. Seorang muslim yang menerima akidah dan kehidupan Islam secara umum tidak akan bertukarmenjadi kafir apabila melakukan sedikit sebanyak maksiat yang tidak menukarkan identitinya daripada seorang muslim kepada bukan muslim. Cuma orang itu berdosa dan perlu bartaubat. Urusan muslim lain dengannya tetap sah di sisi Syarak. Isteri atau suaminya tidak tertalak dengan kerana itu. Kalau bapanya mati dia masih tetap boleh menerima pusaka dan banyak lagi contoh yang boleh difahami secara mudah.

Samalah juga denga kerajaan yang mengambil cukai arak, cukai pelacuran dan sebagainya. Ia tetap kerajaan yang sah dan halal di sisi Islam. Perbuatannya itu adalah dosa untuknya sahaja dan tidak menjadikan kerajaan berkenaan sebagai badan tidak halal dari segi Syarak. Semua pegawai kerajaan tidak boleh bertukar menjadi orang yang makan harta haram kerana perbuatan kerajaan seperti itu, apalagi perlu meletakkan jawatan masing-masing.

Satu aplikasi mudah bagi prinsip percampuran antara yang halal dengan yang haram ini boleh dilihat kepada banyak contoh prinsip Istihalah dalam hukum Islam. Antaranya ialah air musta’mal menjadi mutlaq apabila bercampur dengan air mutlaq yang lebih dua Qullah. Ucap Salam assalamu alaikum kepada khalayak yang bercampur antara orang Islam dan bukan Islam dibolehkan, bangkai dalam air mutlaq yang banyak tidak boleh menjadikan air itu najis selagi ia tidak mengubah warna, rasa atau baunya, lalat mati dalam secawan teh tidak boleh menjadikan teh itu najis dan banyak lagi contoh- contoh yang sangat mudah difahami.

Malah kalau kita bijak menganalisis Maqasid al-Syariah dalam hukum Islam dan kedudukan ASB sebagai salah satu cara untuk menjamin survival umat Islam di Negara ini tentu sekali kita merasa tidak bijak untuk mengatakan ASB itu haram. Cuma ulasannya sangat panjang dan perlukan kepada kefahaman asas dalam teori hukum Islam untuk memahaminya.

Friday, July 16, 2010

Saya Seorang Orang

oh, saye sebenarnye suke menulis. Lebih-lebih lagi dengan diinspirasikan oleh sahabat maya saya yang juga seorang penulis professional, Encik Bahruddin Bekri.

Masalahnya, banyak mase saye dihabiskan dengan menonton televisyen sepanjang malam (setiap hari bekerja); menganalisa dan membandingkan kehidupan orang lain di negara luar melalui drama-drama yang ditayangkan di AXN.

Oh, ruginya saye. Mungkin suatu hari nanti, saya berpeluang untuk meluahkan perasaan saye dengan cara menulis sepenuh masa. Oh para pengunjung, saya tahu dan sangat maklum, bahawasanya perancangan tanpa perbuatan adalah sia-sia dan buang masa. Terima kasih kerana tidak membidas tulisan saya ini :)

Dan kerana faktor di perenggan di atas, buat masa ini, saya masih juga cuba menyalurkan bakat saya yang sekelumit ini di sini, supaya tidak bertambah karatnya.

Oh, ya, saya tahu, saya ni perasan je lebih :D hehehehe. Terima kasih kerana membaca dan teruskan membaca.psssttt : kepada pencinta buku, jangan lupa dapatkan hasil tulisan Encik Bahruddin Bekri untuk mendapatkan kelainan :) mungkin juga anjakan paradigma :p

psssstttt 2 : oh, saya juga meminati hasil tulisan Puan Ainon Mohd :)

Tuesday, July 13, 2010

5 langkah-langkah awal untuk beli rumah

Saye nak beli rumah, tapi tak tahu nak mule dari mane.

Beli rumah? tak retilah.

Rumah? Sewe lagi senang, tak sakit kepale.

Beli Rumah? Arghh, aku takot kene tipu lah.


Di antara keluhan-keluhan yang biasa didengari bile cakap pasal beli rumah.

Okey, aku pon macam tu jugak mase mule-mule, CLUELESS.takpalah, meh aku nak habak mai 5 langkah-langkah awal yang korang boleh buat untuk beli rumah.


1. Periksa Bayaran Bulanan Loan Bank Yang Sanggup Dibayar.

Nak beli rumah, yang paling penting, kene tahu berapa bayaran bulanan yang korang sanggup bayar untuk tempoh 30 tahun.

Kenapa 30 tahun? itu kire default lah. nak 20 tahun pon boleh. tapi, pada pendapat aku, jangan melebihi 30 tahun lah. tak setuju pon tak pe.

Macamane nak cek? google perkataan ni, "amortization schedule calculator". pastu gi la mane-mane calculator yang ade. aku biase gune yang ni.


Jadi, masukkanlah data-data yang dimintak. kalau tak reti, boleh gune yang ni sebagai permulaan :

a) Credit Profile : Good

b) Loan Amount : masukkan RM150,000

c) Interest Rate : masukkan 4.5 (aku ambik kire BLR = 6.3%, dan dapat offer dari bank BLR - 1.8 = 6.3 - 1.8)

d) Loan Term : 30 years

e) Start Date : bulan mase korang tengah cek mende alah ni

f) Show results : by YearsDah siap masukkan semue tu, klik lah calculate.

pastu nanti keluarlah summary die.

paling penting, tengok kat bahagian "Monthly Principal & Interest". Itulah jumlah bayaran bulanan yang sepatutnye dibayar.

Cube dulu, nanti pahamlah..................KOT :)


2. Simpan Duit Untuk Modal Permulaan

Ok, dari bayaran bulanan, korang akan dapat tahu, berapa jumlah pinjaman yang korang akan sanggup ambik. Ok, berdasarkan contoh kat atas, katakan korang sanggup untuk bayar setiap bulan RM950, maka loan yang korang sanggup ambik adalah RM150,000.

Dari nilai RM150,000 ni, korang boleh anggarkan modal permulaan yang perlu diwujudkan iaitu dalam 21% dari RM150,000 (atau RM31,000):
a) 10% untuk deposit
b) 6% untuk bayaran lawyer (termasuk tukar name, setem hasil, upah lawyer, loan agreement, dsb)
c) 5% untuk MRTA.

Untuk kos repair atau upgrade, terpulanglah, tapi mungkin boleh letak 5% (aku tak bertanggungjawab kalo tak cukup).

Untuk info, MRTA (dalam 5%) dan separuh dari bayaran lawyer (iaitu dalam 3%) boleh mintak untuk dimasokkan dalam loan mase korang apply loan.
Jadi bayaran bulanan loan korang akan tinggi sikit lah dari anggaran no 1 di atas (tak banyak sangat lah naiknye, boleh anggarkan gune calculator amortization tu, jumlah pinjaman=principal + 5% + 3%), tapi modal permulaan untuk disiapkan pun kuranglah, iaitu dalam 13% je (atau RM19,500).

Atau kalo nak bace yang lebih detail, boleh gi ke entri ni.


3. Mencari Rumah Target.

Yang ni kene rajin dan bersabar. Untuk aku, aku akan letak target mase antara 3 bulan hingga 6 bulan sebelum dapat jumpe rumah yang nak dijadikan target(bace sebagai murah tapi berbaloi, sebab tak perlu nak buat major repair). Tapi kalo dapat permata dalam masa lebih cepat, sambar je.

Kenapa 3 bulan hingga 6 bulan? Supaya boleh minimumkan perasaan takot dan tamak :)

Sumber-sumber yang boleh dipakai untuk dapatkan senarai rumah, termasuklah iklan dalam suratkabar (the star, NST, metro, dsb), iklan dalam internet (iproperty, satu solution, kim realty), dari ejen-ejen hartanah yang berdaftar (juga iproperty, satu solution, kim realty), atau mungkin juga iklan dari kawan-kawan.

Pastikan juga harga jualan yang ditawarkan adalah murah berbanding harga pasaran (MV=Market Value). Macamane nak tahu?

Care termudah untuk dapatkan harga pasaran adalah dengan cara bertanye kepada orang bank bahagian pinjaman perumahan, dan kemudian bandingkan dengan harga-harga yang dipaparkan oleh sumber-sumber yang boleh dipakai tu.

Tapi care ni memang tak dijamin tepat, cume boleh dapat anggaran je.

Cara paling tepat, kene bayar penilai lah, heheh (penilai = valuer).4. Buat Lawatan Tapak.

Yang ni mesti buat, dan mesti buat dengan teliti. sila set appointment dengan penjual (ejen @ pemilik @ wakil pemilik), dan lepas tengok 1 unit, gi cari target lain kat kawasan yang same (kalo dapat dalam 10 unit pon ok), dan set appointment untuk buat lawatan tapak jugak kat 10 unit tersebut.

Buat perbandingan dari segi kualiti dan harga.

Dah berkenan, cube tawar-menawar harge tu lagi.

Tapi, tak perlu tergesa-gesa buat keputusan. Lepas 1 minggu pon takpe.

Depa tak marah lah kalo tak jadi beli, huhuhuhu. Standard ah, best house win :D

5. Kalo dah berkenan, bolehlah bayar booking fee, dan lantiklah peguam untuk mewakili anda. Langkah seterusnya boleh rujuk peguam yang anda dah bayar tu :)


pssssttt 1 : 5 langkah-langkah awal ni secara umum je, dan tak detail.
pssssttt 2 : Kalo nak mintak aku advice dan carikan rumah boleh jugak, aku caj 1.5% je dari harga belian, hehehehe (tapi aku bukan ejen berdaftar :p)

Thursday, July 1, 2010

Periuk, Nasi, Kerak, Api dan Tukang Masak

Bayangkan,

Anda sebagai Tukang Masak, menanak nasi menggunakan periuk dan api (dari kayu api).

Situasi A
Anda menggunakan api yang besar dan nasi di dalam periuk tersebut tidak dikacau langsung.

Hasilnya?
Kerak nasi akan banyak dan kuantiti nasi yang boleh dimakan akan berkurangan.

Situasi B
Anda menggunakan api yang kecil dan nasi di dalam periuk tersebut sentiasa dikacau (macam buat dodol tu).

Hasilnya?
Kerak nasi adalah minimum dan kuantiti nasi yang boleh dimakan adalah banyak.
Huraian Situasi A

Anda sebagai tukang masak adalah diri anda sendiri, yang ada pekerjaan (periuk) dan ada gaji (nasi).

Api yang besar adalah perbelanjaan yang banyak dan tukang masak yang tak kacau langsung nasi dalam periuk adalah anda yang tidak mahu merancang perbelanjaan.

Hasilnya, tentulah perbelanjaan anda adalah besar (kerak nasi yang banyak) dan baki gaji yang tinggal adalah sedikit (nasi).


Huraian Situasi B

Sebagai perbandingan dengan situasi A, kini anda sebagai tukang masak, yang ada pekerjaan (periuk) dan ada gaji (nasi).

Api yang kecil adalah perbelanjaan yang sedikit dan tukang masak yang rajin mengacau nasi dalam periuk adalah anda yang rajin merancang perbelanjaan.

Hasilnya, tentulah perbelanjaan anda adalah kecil (kerak nasi yang sedikit) dan baki gaji yang tinggal adalah banyak (nasi).
Tambahan
Sila jangan bandingkan periuk dan nasi anda dengan periuk dan nasi orang lain :D

Rezeki masing-masing Allah dah tentukan.

Kecuali sebagai pembakar semangat dan motivasi sendiri :D