Advert Board

Saturday, October 11, 2008

Bagaimana anda boleh men"sifar"kan caj servis Saham Amanah (0%)?

Sebenarnya, cara ini bergantung kepada tawaran pengurus dana (fund manager) dan tawarannya mungkin berbeza-beza di antara setiap pengurus dana, i.e. Public Mutual, CIMB, dll.

Bagaimana? Dengan menjadi perunding saham amanah (UT consultant atau agen UT) bagi portfolio anda sendiri. Anda boleh men"sifar"kan (atau mungkin meminimumkan) caj servis tersebut.

Keburukan? Yang pertama, anda perlu menguruskan sendiri portfolio anda (termasuklah melakukan analisis). Yang kedua, anda terikat dengan satu pengurus dana kerana badan yang mengawasi perunding saham amanah, FMUTM telah mensyaratkan bahawa seorang perunding saham amanah hanya boleh terikat dengan satu pengurus dana sahaja pada satu-satu masa (boleh diguna pakai sehingga tarikh entri ini ditaip sahaja. Sila periksa dengan FMUTM dari masa ke semasa untuk maklumat terkini).

Kebaikan? Selain daripada dapat men"sifar"kan caj servis(atau mungkin meminimumkan), anda berpeluang menambah pendapatan anda selaku penasihat saham amanah (Hanya apabila anda betul-betul telah faham dengan saham amanah tersebut. Kenapa? Nasihat saya, jangan menyusahkan orang lain dengan kekurangan ilmu anda).

No comments:

Post a Comment